Człowiek ze swej natury jest istotą społeczną. To dzięki życiu w grupie rozwijamy się i uczymy, a jednak dziś z samotnością zmaga się duży odsetek światowej populacji. W znaczący sposób przyczyniła się do tego pandemia COVID-19. Skupiliśmy się na walce z wirusem, ale poważne niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia niesie także rozprzestrzeniająca się epidemia samotności. Jak się przed nią uchronić? Jak budować prawdziwe więzi? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć w swojej książce dr Bill Howatt, kanadyjski psycholog z ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem klinicznym.

Osamotnienie jest obecnie jednym z najważniejszych problemów społecznych. Z badań przeprowadzonych w sierpniu 2022 r. wynika, że doświadcza go ponad połowa Polaków, coraz częściej są to ludzie młodzi. O epidemii samotności mówiło się już wcześniej w kontekście rosnącej roli technologii cyfrowych, jednak dopiero pandemia wysunęła ten temat na pierwszy plan. Nasza kondycja psychiczna w dobie COVID-19 uległa znacznemu pogorszeniu.

Kilka miesięcy przymusowej izolacji i dystansu społecznego spotęgowało nasze poczucie samotności, częściej zaczęły nam towarzyszyć nastroje depresyjne i przewlekły stres. Lockdown sprawił, że dziś bardziej niż kiedykolwiek łakniemy kontaktu z innymi, wymiany uprzejmości, uśmiechu, uścisku dłoni. Psycholodzy biją na alarm, ponieważ wszelkie badania wskazują, że samotność niszczy zdrowie człowieka, zwiększając ryzyko przedwczesnej śmierci aż o 26%. Okazuje się, że słabo rozwinięte więzi społeczne są dla nas równie groźne jak otyłość, nadciśnienie tętnicze albo palenie papierosów!

Pułapki samotności - dr Bill Howatt

Pułapki samotności – dr Bill Howatt

„Pułapki samotności. Jak wychodzić z mentalnej izolacji i tworzyć relacje” to książka odpowiadająca na potrzeby współczesnego świata. Jest ona adresowana zarówno do osób, które odczuwają brak satysfakcji ze swoich relacji społecznych, jak i tych, którym samotność nie doskwiera, ale dostrzegają niebezpieczeństwa z niej wynikające. Książka mimo swojego naukowego charakteru jest napisana zrozumiałym i przystępnym językiem, a przekazywane treści mają solidną podstawę teoretyczną. Dr Bill Howatt tłumaczy istotne pojęcia, wyjaśniając różnicę pomiędzy „byciem samemu” (ang. solitude) a „byciem samotnym” (ang. loneliness), ale sporo uwagi poświęca także konkretnym ćwiczeniom praktycznym, które pomogą czytelnikom wyrwać się z zaklętego kręgu samotności. Książka zawiera też rozdział dotyczący budowania relacji w miejscu pracy, który może okazać się wartościowym miniprzewodnikiem dla pracodawców.


Dr Bill Howatt – kanadyjski psycholog, międzynarodowy ekspert w dziedzinie zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Od ponad trzydziestu lat pomaga swoim pacjentom walczyć z problemami natury psychicznej i uzależnieniami. Prowadzi też warsztaty z zarządzania ludźmi przeznaczone dla pracodawców. Regularnie pisuje dla „The Globe”, „Mail” i „Chronicle Herald”. Jest autorem kilkuset artykułów i ponad pięćdziesięciu książek.

Wydawnictwo: Muza

Autor: dr Bill Howatt

Podeślij produkt lub artykuł do przyjaciela: